📣 Sylconia-migratie: Om je nog beter van dienst te kunnen zijn, migreren we nu al onze klanten van Sylconia naar MonsterHost. Lees meer

Hoe installeer ik Direct Admin op CentOS?

Wil je gebruik maken van Direct Admin? Je kan dit aan de hand van de volgende stappen installeren op CentOS. Je hoeft geen programma’s zoals Apache, PHP, MySQL, Ftp en Sendmail te installeren, hier zal Direct Admin automatisch voor zorgen zodra je er gebruik van maakt.

CentOS updaten

Het is allereerst van belang om gebruik te maken van de laatste update van CentOS, zodat jij een schone versie tot jouw beschikking heeft. Maak gebruik van het

yum update

(als root) commando, om de update uit te voeren. Typ dit commando in SSH en kies voor ‘Y’ wanneer je deze keuze krijgt.

Installeren direct admin

  1. Vervolgens is het van belang om de juiste programma’s te installeren, nadat de update geslaagd is.Je kan dit binnen CentOS doen door opnieuw gebruik te maken van een commando, dat je in het SSH Terminal scherm kunt plaatsen. Gebruik dit commando: yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which Kies opnieuw voor voor de keuze ‘Y’ om de programma’s te installeren.
  2. Na de installatie van deze programma’s ben je klaar om daadwerkelijk Direct Admin te downloaden, op de server waarop je er gebruik van wenst te maken. Maak gebruik van dit commando: wget http://www.directadmin.com/setup.sh chmod 755 setup.sh ./setup.sh Dit zorgt ervoor dat je de software kunt downloaden naar de server en je de mogelijkheid heeft om Direct Admin te installeren op CentOS. Je word gevraagd om het Client ID, License ID en de Hostname in te voeren, gegevens die jij ontvangt vanuit Sylconia. Vervolgens zal de Direct Admin installatie automatisch starten en kan je de aanwijzingen op het scherm volgen.
  3. Je krijgt tijdens de installatie een aantal verschillende opties voorgeschoteld, waar jij gebruik van kunt maken. Installeer je Direct Admin voor het eerst op CentOS en heb je geen behoefte aan geavanceerde mogelijkheden? Kies dan voor de aanbevolen instellingen, zodat je de schermen eenvoudig kunt doorlopen.
  4. Nadat je de installatie heeft doorlopen verschijnen in de SSH Terminal de inloggegevens van de Direct Admin server. Surf naar http://:2222 (verander in het IP-adres van de server) en login met de zojuist verkregen gegevens.