📣 Sylconia-migratie: Om je nog beter van dienst te kunnen zijn, migreren we nu al onze klanten van Sylconia naar MonsterHost. Lees meer

Wat is een SPF record en hoe kan ik deze instellen?

  • Main
  • E-mail
  • Wat is een SPF record en hoe kan ik deze instellen?
< All Topics

Wat is een SPF record?

Het e-mailprotocol bestaat al heel lang en het versturen vaneen e-mail uit naam van iemand anders is vrij eenvoudig. In de huidige tijd ishet beveiligen van deze protocollen steeds belangrijker geworden. Dit geldt ookvoor het e-mailsysteem. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende oplossingenontwikkeld voor het beter beveiligen van uw e-mail op het internet. Een van dieoplossingen is SPF.

SPF staat voor Sender Policy Framework. SPFis een TXT-record in de DNS-instellingen van uw domeinnaam die aan alleandere mailservers op het internet aangeeft welke SMTP-servers e-mail mogenversturen voor een domeinnaam. Zo kan misbruik als e-mails versturen vanuit uwdomeinnaam door derden voorkomen worden. SPF is een van de methodes om e-mailbeter te beveiligen. Andere, welke we ook gaan invoeren, zijn DKIM en DMARC.

Een uitleg van een SPF record staat hieronder

v=spf1
Hiermee wordt vermeld dat het record een SPF-record is. Hier begint eenSPF-record altijd mee.


Hiermee wordt vermeld dat de mail mag worden verzonden vanaf alle A-records inde DNS.

mx
Hiermee wordt vermeld dat de mail mag worden verzonden vanaf de servers diezijn ingesteld als ontvangende server. De uitgaande server is dus gelijk aan deinkomende server.

a:sylconia.nl
Hiermee wordt vermeld dat de e-mail door de server achter het A-record van ‘sylconia.nl’mag worden verzonden.

mx:sylconia.nl
Hiermee wordt vermeld dat de e-mail door de server achter het MX-record van ‘sylconia.nl’mag worden verzonden.

ip4:99.86.122.116
Hiermee wordt vermeld dat de e-mail door de server achter het IPv4-adres ‘99.86.122.116’mag worden verzonden.

include:sylconia.nl
Hiermee wordt vermeld dat het SPF-record van ‘sylconia.nl’ moet worden gebruiktbij de eigen domeinnaam.

Aan het einde van het DNS TXT-record kunt u aangeven of er een SOFTFAIL ofeen DENY moet worden ingesteld.

~all
SOFTFAIL. Als een e-mailbericht wordt verzonden door een host of IP die niet inde SPF-record staat, dan wordt het bericht toch doorgelaten, maar kan het welgemarkeerd worden als Spam bijvoorbeeld.

Previous Wat is een email alias?
Next Wat zijn de email instellingen voor mijn telefoon?
Table of Contents