Foutmelding bekijken in PHP

< All Topics

Standaard staat het tonen van PHP foutmeldingen uit op de webservers voor alle websites, dit is uit oogpunt van de beveiliging. Maar door een .htaccess bestand te uploaden in de html directory met onderstaande inhoud kunt u toch bekijken wat er fout gaat binnen u website.

php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors on
php_flag html_errors on
php_flag log_errors on
php_value error_log /www/web[nummer]/data/PHP_errors_log

Vergeet u niet het bestand te verwijderen wanneer u deze niet meer nodig heeft.

Previous extra beveiliging voor WordPress en Joomla websites
Next Overzicht internet termen
Table of Contents